Thẻ: giành thời gian nghỉ ngơi sau một lệnh thua nặng