Bí Mật Thị Trường Nghìn Tỷ trên DRT1

Hơn 350 người tham dự buổi học “Bí Mật Thị Trường Nghìn Tỷ 2.0” được tổ chức tại Đà nẵng Đăng ký dự hội thảo tại Đà Nẵng http://bimatthitruongnghinty.com/dn/