ĐẦU TƯ FOREX CÓ PHẢI BẤT HỢP PHÁP KHÔNG?

Đó là câu hỏi được nhiều học viên hỏi nhất trong các chương trình về tài chính được tổ chức bởi Greencap Investment. Và câu trả lời của chúng tôi đó là: “Có Forex bất hợp pháp và có Forex hợp pháp”. Vậy làm thế nào để biết được thế [...]