HÃY TƯ DUY NHƯ QUẢN LÝ QUỸ – ĐỪNG SUY NGHĨ NHƯ TRADER

“HÃY TƯ DUY NHƯ QUẢN LÝ QUỸ – ĐỪNG SUY NGHĨ NHƯ TRADER” Quản lý quỹ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn tuân thủ những nguyên tắc sống còn trong tài chính. Còn các trader là những cá nhân mới vào nghề và còn nhiều bất cẩn trong giao dịch.Trong bài viết này [...]