KHÓA HỌC “BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG NGHÌN TỶ 2.0” – THÁNG 11 TẠI TP.HCM

TP.HCM, ngày 4&5/11/2017: Khóa học “BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG NGHÌN TỶ 2.0” đã được tổ chức cho hơn 50 nhà đầu tư đủ điều kiện, những người đã được chia sẻ về kinh nghiệm quản lý tiền bạc và chứng kiến một phương thức giao dịch kiếm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD chỉ [...]