Greencap Investment là tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp với mức tăng trưởng ấn tượng 183% chỉ trong 12 tháng của năm 2015 và được xác nhận bởi tổ chức kiểm toán quốc tế Myfxbook.

Bên cạnh đó, Greencap còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức tài chính và đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư cá nhân tại Châu Á.

Chủ tịch và điều hành Greencap Investment là ông Thái Quang Nhân (Jackie Thái), ông là chuyên gia tài chính có uy tín, tác giả cuốn sách bản quyền “Bí Mật Thị Trường Nghìn Tỷ ®”, nhà đào tạo và nhà phân tích thị trường tiền tệ cho các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông chính là người kiến tạo nên kỳ tích tăng trưởng 183% của Greencap trong 12 tháng của năm 2015.

Ngoài ra ông còn là khách mời đặc biệt trong các chương trình tài chính của VTV, HTV, FBNC, Tạp Chí Doanh Nhân,… Ông đã 3 lần chiến thắng kênh tài chính CNBC trong các dự báo thị trường của mình.

Xem thêm các đánh giá về Greencap Investment trên các trang web tài chính uy tín của thế giới

Xem thêm các thông tin về chủ tịch Jackie Thái

3 sách lược để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế